Bốn tầng ánh sáng, bốn tầng gương;
Tiếng máy đều đều êm đêm trường;
Cắt thẳng lên trời đường vách dựng,
Sao quanh nhà máy mọc như sương.

Thoải mái, gọn gàng, nhà máy sạch;
Thóc ra thành gạo chảy như nguồn.
Những quân cướp giật ta xua hết,
Gạo mới muôn nhà hạt trắng ngon.

Cổng đóng, tôi tựa cổng – đứng chơi,
Nhìn vào nhà máy với nhìn trời.
Thấy mình chắc dạ, nghe no đủ
Như cả Nhà Xay: gạo của tôi.

Nam Định 10-1959

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here