Những vần xây dựng

 1. Ngói Mới
 2. Cao
 3. Trước Cổng Nhà Máy Xay

Những kỷ niệm lớn

 1. Gánh
 2. Đấu Tranh
 3. Lý Tưởng
 4. Tạc Theo Hình Ảnh Cụ Hồ
 5. Lệ
 6. Mười Lăm Năm

Những bài thơ thời sự

 1. Bia Việt Nam
 2. Nỗi Mừng Nghe Tin Lúa
 3. Đẻ Một Hành Tinh
 4. Đã Tới Mặt Trăng
 5. Lưng Trăng
 6. Rừng Thu Xibêri
 7. Chào Hạ Long
 8. Biển Lúa
 9. Rét
 10. Thăm Hoà Bình
 11. Về Tuyên
 12. Xuân
 13. Hoa
 14. Trồng Cây
 15. Phượng 10 Năm
 16. Hỏi
 17. Em Đến Chơi
 18. Sớm Nay
 19. Dạ Hương
 20. Con Sáo Sang Sông
 21. Hai Bức Thư
 22. Nhớ Em
 23. Ngọc Tặng
 24. Gieo Mùa
 25. Vô Sản Chuyên Chính
 26. Đi Với Dòng Người
 27. Chặt Cái Bùi Ngùi
 28. Gió
 29. Đôi Mắt Xanh Non
 30. Cụ Muỗi
 31. Cầu An
 32. Ốm
 33. Một Bế Văn Đàn
 34. Thép Cứng Nhất Là Thép Người
 35. Phú Lợi
 36. Gửi Sông Hiền Lương
 37. Nhớ Quê Nam
 38. Cha Đàng Ngoài, Mẹ Ở Đàng Trong
 39. Một Vườn Xoài
 40. Em Chờ Anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here