Nhìn ảnh giáo sư Lê Quang Vịnh
và những bạn chiến đấu của anh

Lê Quang Vịnh! môi anh cười
Khiến mắt tôi ào giọt lệ.
Nụ cười anh ngạo nghễ
Đôi mắt sáng dưới hàng mi
Hai mươi bảy tuổi bước đi
Giặc Mỹ – Diệm muốn ghì trở lại!

Trước đây tôi chưa hề ngờ tới
Một nụ cười có thể xúc động tâm can
Khiến vọt ra nước mắt hai hàng,
Một nụ cười trên mặt người chiến đấu,
Một nụ cười tươi tựa máu
Xanh màu trời và chém địch như gươm,
Các anh cười, ôi những đoá thanh niên
Như hoa vẫn hồn nhiên trong sự sống,
Một nụ cười chấp mưa gào gió rống
Án tử hình không động đến làn môi,
Như chúng ta đã thắng địch lâu rồi.

Nụ cười ấy khiến quân thù hoảng loạn
Thêm tức tối, bứt tóc ra từng mảng!

Anh mang dòng máu Thủ khoa Huân
Dòng máu hồng Lý Tử Trọng công nhân.

Những người đáng lẽ đang thênh thang xây dựng
Giặc kết tội phải máu sa đầu rụng!

Lê Quang Vịnh nhìn tương lai xanh
Sức muôn người ở trong nụ cười anh!

2-6-1962

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here