1. Bà Mẹ Miền Nam
 2. Chiếc Gối
 3. Sao Lại Vui Sướng Hôm Nay
 4. Chị Cúc
 5. Cái Cặp Tóc
 6. Không Sợ
 7. Em Bé
 8. Chị Dung
 9. Chòm Văn Sơn
 10. Nhà Mới
 11. Đất Nước
 12. Bồ Câu Trắng
 13. Gửi Nam Bộ Mến Yêu
 14. Tặng Nhà Thơ Pa-Thét Lào: Xôm-Xi
 15. Nằm Bệnh Viện
 16. Ta Chào Việt Bắc, Về Xuôi
 17. Ta Đi Tới Mạc Tư Khoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here