Gần như da với thân cây,
Xa như cội với cành nầy ngóng nhau.
Xa như sông ở đôi đầu,
Mỗi tuần được thấy mặt nhau một lần.

Xa như bổng lặn vừng trăng,
Gần như lại tỏ: trăng dần dần lên,
Gần như khi thấy mặt em,
Sáu hôm xa vắng hoà quên một ngày.

Gần như một bát nước đầy,
Gần như phím gắn cùng giây với đàn,
Gần như cúc nở cùng lan,
Xa như hương rẽ một làn làm đôi.

11-2-1962

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here