1. Bài Thơ Của Mẹ Việt Muôn Đời
 2. Trận Trường Kỳ
 3. Mai
 4. Căm Hờn
 5. Xuân Việt Nam
 6. Đêm Đêm Tiếng Của Lòng Trung Bắc…
 7. Chúng Ta…
 8. Nguồn Thơ Mới
 9. Hồn Cách Mạng
 10. Tiếng Vàng
 11. Tiếng Nói Việt Nam
 12. Đàn Chim Dân Tộc
 13. Một Cuộc Biểu Tình
 14. Tổng… Bất Đình Công
 15. Biểu Tình Mưa
 16. Mê Quần Chúng
 17. Thủ Đô Đêm Mười Chín
 18. Nhớ Mùa Tháng Tám
 19. Ảnh Cụ Hồ
 20. Kim Chỉ
 21. Nhớ Tay Chân
 22. Biệt Ly Kháng Chiến
 23. Mãi Mãi
 24. Hương Đời
 25. Đôi Hoa Gạo
 26. Một Ngày Xuân
 27. Trở Về

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here