– Đổi trái tim có được không?
Bạn trên đường, xin anh đổi hộ
Trái tim tôi nó thường đau khổ…

Trái tim tôi nhoi nhói một bên,
Gây sự và trăn trở không yên.

Tôi không biết dọn quang đường cái
Đặng bước cho êm, cỏ hoa cười nói.

Xông vào gai, tự tạo ra gai,
Biết khôn thì da đã toạc rồi!

Biết lựa những lời dễ nghe, bồng bế,
Đổi cho tôi một trái tim như thế!

Nhưng mà – không! tôi chẳng đổi đâu
Trái tim tôi trái chứng, cứng đầu.

Tôi không muốn lá mặt và lá trái,
Sắp ngã ngũ thì mình hăng hái.

Nơi nào thắng trận, đã có anh ta,
Hai mặt người trên một mặt người ta!

Đuổi cái tự nhiên, nó liền trở lại.
Tôi xin mang mãi một trái tim rừng
Để tôi đấu tranh với nó không ngừng!

Mật ong có khi hút từ nhuỵ đắng.
Không sợ ngã, chỉ sợ không bước thẳng!

10-1959

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here