(19 tháng Tám 1946)

Biểu tình! Biểu tình!
Trên đường réo một tiếng sông, tiếng thác,
Quần áo chảy dưới mưa nghe xào xạc,
Cổ hầu kêu mường tượng tiếng mưa bay.

Thác ào ào gần nghe tựa xa xa:
Tiếng mưa đi lùa sương trên đường nhựa,
Tiếng gió vào gọi cửa,
Tiếng người reo làm lửa giữa mưa kêu.

Nước dưới chân chảy xoáy, tuôn liền,
Chảy không kịp sức mưa trời trút xuống.
Mưa tầm tã, mưa dường như cũng cuống!
Đổ chan hoà không kịp với người đi.

Biểu tình!
Biểu tình quyến dũ, mê ly,
Cuốn hơn nhạc, mưa cũng say bằng rượu!
Hồn khởi nghĩa lôi cả thành Hoàng Diệu!
Gió vô cùng phiếu diễu thổi rừng chân.

Chính quyền năm ngoái
Vừa một tuổi xuân.
Nhớ chiều thứ nhất
Vang gầm sóng dân.
Nhớ giọt mưa tuôn, lụt về ăm ắp,
Nhớ tay vỗ ở công trường bão táp
Nên hôm nay mười vạn xích nhau gần.

Lắng nghe! Lắng nghe!
Tiếng vang trên bước cỏ.
Đường cách mạng dân làm mưa, làm gió,
Nhạc binh dồn là một khúc mưa theo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here