Tôi qua cầu Hiền Lương bằng tình thương nỗi nhớ
Tôi về Miền Nam ngọn lửa muộn cửa đang bừng.
Ruột tôi đòi đoạn đứt đã trăm lần
Ruột tôi nối lại trăm lần đặng mà tranh đấu.
Chào Miền Nam sớm mai nay!
chào đất liền yêu dấu!
chào máu ta thắm đỏ!
chào cây dừa trước ngõ, ngọn cỏ sau vườn,
Con kính chào ba má hình ảnh quê hương,
Chào một vạn lần,
hôn một triệu lần Miền Nam anh dũng!

Lời chào sớm ngày 1-1-1961

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here