Hai đứa tranh nhau cái thủ khoa;
Tuân khoe văn hoạt, Nghị văn già
Năm nay đỗ rặt phường hay chữ,
Kìa bác Lê Tuyên cũng thứ ba!

Khoa thi năm 1900.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here