1. Oran 76 Ngọn
 2. Chiến Khu
 3. Ồ Kalahông
 4. Những Người Bị Đuổi
 5. Chiến Khu Bị Bao Vây
 6. Những Người Không Có Địa Chỉ
 7. Những Chiếc Thoi Vàng
 8. Giấc Mơ Angkor
 9. Đây Là Biên Giới
 10. Tiếng Não Bạt
 11. Các Ngài Đại Sứ
 12. Xêrica
 13. Đòn Xe Bò Từ Cátđamôn Trở Về
 14. Chúng Tôi Là Ai Đây
 15. Riêmkê
 16. Nói Về Đất
 17. Ở Đây Chốt Kamêlai
 18. Ổ Quỷ
 19. Đêm Biển Hồ
 20. Vĩ Thanh Buồn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here