Thành thật họ hàng với ngu si từng lúc
Thế mới biết mình là kẻ lắm bà con
Triệu năm sau trái đất vẫn tròn
Những gì si tình nắm tay nhau giáp một vòng luân vũ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here