Trưa tôi nằm dưới bóng mát gốc đa
Tàng cây hay tóc em làm run rẩy ngọn gió thu
Chợt tỉnh thấy cây đa còn đó
Nhưng bóng mát đã đi rồi…
Nước mắt tôi tràn xuống cỏ
Tôi biết ngày mai bóng mát sẽ trở về
Nhưng tôi không còn nằm đó nữa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here