Con sông đủ rộng dài ra tới biển
Đó là cơn khát nghìn đời ta không uống để nhường sông
Nếu cứ khát mỗi lần là uống
Đến bây giờ mặt đất trắng như không

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here