Anh yêu em giống con bò mang chiếc ách
Nên trọn đời tiếng rống vẫn còn cong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here