Tay tôi có lưỡi kiếm tình yêu
Chặt một nhát đứt bao nhiêu xiềng xích
Tay tôi có chìa khoá tình yêu
Mở tuốt tuột bao nhiêu kho báu
Đem hoà bình chia cho mắt trẻ con

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here