thương ai con mắt lim dim
em ơi đừng gủ tiếng chim rợp vườn
em – con ngựa chứng không cương
anh – tên kị mã vết thương đầy người

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here