Hạnh phúc tôi luôn cầm đằng lưỡi
Em nắm đằng chuôi
Làm sao tôi giữ được
Con dao sắc tình yêu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here