Nở trước trăm hoa hoa xuyên tuyết
Đem tin xuân đến khắp trăm nhà
Tìm màu trắng tuyết nhưng không thấy
Chỉ thấy quanh mình màu trắng hoa

Xuân 1984 Ba Lan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here