Mới nửa năm giời báo “Hữu thanh”
Biệt ly lai láng xiết bao tình
Chút tình hữu ái không ly biệt
Tiếng gọi đàn xa núi Tản xanh

Năm 1921, Tản Đà cộng tác với Nguyễn Huy Hợi, Nguyễn Mạnh Bổng, làm chủ bút báo Hữu thanh nhưng chỉ được 6 tháng, Tản Đà từ chức vì bất đồng ý kiến về phương hướng của tờ báo. Hữu thanh là cơ quan của Hội Bắc kỳ nông công thương tương tế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here