(Giở xuống 5 bài là tranh truyền thần)

Trông khắp trần gian hết thú chơi
Thèm trông con hạc nó lên giời
Hạc kia bay bổng tuyệt vời
Hỏi thăm cung Nguyệt cho người chọ không?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here