Tiếng sấm ân tình bốn mặt ran
Tướng quân chi tiếc cánh huê tàn!
Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng,
Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan.
Tổng đốc có thương người bạc phận,
Tiền Đường chưa chắc mả hồng nhan.
Chơ chơ nấm đất bờ sông nọ,
Hồn có nghe xa mấy giọng đàn?

Sách Tản Đà vận văn (Hương Sơn xuất bản) in tên bài thơ là Thuý Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến, và hai câu cuối là:

“Trơ trơ nắm đất bờ sông nọ,
Hồn có xa nghe mấy tiếng đàn.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here