Mỗi năm Hậu bổ một lần thi
Năm ngoái năm xưa tớ cũng đi
Cử, tú, ấm sinh, vài chục kẻ
Tây, ta, quốc ngữ, bốn năm kỳ
Đĩa nghiên, lọ mực, bìa bao sách
Thước kẻ, đanh ghim, ngọn bút chì
Lại đến o-ran, là bước khó
Mình ơi, ta bảo: “Có thi thì…”

Hồi Pháp thuộc lập trường Hậu bổ, sau đổi làm trường Sĩ hoạn, chuyên dạy các bậc cử nhân, tú tài, ấm sinh, có cả phó bảng, tiến sĩ đổi về khoa cử Hán tự; trường Nam Định học chữ quốc ngữ, chữ Pháp, tập làm biên bản, làm tờ trình, tờ bẩm bằng chữ Pháp, qua lớp dự bị thi vào lớp chính ngạch, học ba năm ra làm quan. Những người muốn đỗ phải đút lót mới được. Tản Đà tiên sinh vì không có lễ, nên làm ra bài này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here