Người ta đi ngược đi xuôi
Sao em đội nón ra ngồi gốc cây
Lạnh lùng gió táp mưa bay
Lấy chồng làm lẽ có ngày oan gia

từ Tản Đà văn tập (1912-1915)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here