(Nhà thi sĩ Hương Trì Vương Thưởng Liên ở Bát Tràng)

Nhớ ai như nhớ đông trùng
Nhớ ai Hà Nội cho lòng khôn khuây
Từ ngày giã chén chia tay
Bấm tay ta tính đã đầy năm năm
Rượu ngon cạn chén còn tăm
Bạn hiền cách mặt âm dung như gần
Sơn, Hà đôi ngả cố nhân
Non xanh riêng đối ngày xuân sinh sầu
Ước bao giờ lại thấy nhau
Uống con hạ thảo, ngâm câu chữ “vèo”
Rượu ngon thơ lại mỹ miều
Thú vui thơ rượu còn nhiều hai ta
Ai xuôi ta nhắn về Hà
Mong ai trữ rượu để mà đợi thơ
Xa nhau xin hãy tạm chờ
Gần nhau rồi cũng sớm trưa có lần
Cùng nhau ta lại quây quần
Câu thơ chén rượu trăm phần lại vui
Làng thơ bạn rượu ai ơi!…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here