Năm ngoái năm xưa đục mấy vần
Năm nay quan lại đục hai chân
Khen cho đá cũng bền gan thật
Đứng mãi cho quan đục mấy lần!

(An Nam tạp chí số 1 1926)

Từ Đạm là tuần phủ Ninh Bình. Năm 1924, y cho đục vào đá núi Non Nước, thị xã Ninh Bình, một bài thơ nôm:

Trăng gió vui cùng hắn
Lầm than bận kệ ai(!)
Ham chơi non với nước
Có phúc được ngồi dai

Năm sau y lại cho đục một bàn cờ và một bên đục hai lốt bàn chân y. Tản Đà thăm cảnh núi Dục Thúy, thấy những trò rởm của Từ Đạm, bực mình cũng thuê thợ khắc đá bài thơ trên đặt cạnh bài thơ Từ Đạm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here