Bính Tý sang, mà Ất Hợi qua
Đổi thay cũ mới khắp gần xa
Vui xuân thiên hạ bao nhiêu kẻ
Ngồi nhớ xuân xưa hoạ có ta
Xuân xưa nhớ lúc ta lên năm
Vỡ lòng đi học, phố thành Nam
Học sách ba chữ, thơ năm chữ
Đến sách Dương Tiết vừa hết năm
Xuân xưa đến lúc ta lên sáu
Học sách Luận Ngữ đọc láu táu
Ở nhà Hà Nội, phố Hàng Bông
Bốn tám, đến nay còn nhớ số
Cuối năm lên sáu ta về Khê
Đà giang, Tản lĩnh, nước non quê
Sách nho học Truyện, lại học Sử
Quốc ngữ cũng mới làu a b
Xuân xưa bẩy, tám, chín, mười tuổi
Văn chương ta mới làm câu đối
Đến xuân mười một, học làm thơ
Xuân mười bốn tuổi, văn đủ lối
Đà giang nước chẩy, Tản mây bay
Mười bốn xuân qua trải tháng ngày
Hết xuân mười bốn từ Khê Thượng
Về học phủ Quảng, gần Sơn Tây
Quảng Oai vừa trải bốn xuân dư
Xuân, mỗi ngày cao, học cũng như
Cuối xuân mười chín, ra Hà Nội
Học trường Quy thức, đường Gia Ngư
Hà thành qua trải một đôi xuân
Học chẳng cao thêm cũng rộng dần
Mới học Pháp văn từ lúc ấy
Ấy năm Thành Thái sang Duy Tân
Xuân xưa đến tuổi ta hai mươi
Phủ Vĩnh cầm thư quẩy gánh chơi
Hán học, Pháp văn, kiêm giảng tụng
Ba gian nhà cỏ bóng giăng soi
Sang xuân hăm mốt học đi thi
Thi tại trường Nam, lọt một kỳ
Kỳ luận hỏng vì vua Hạ Võ
Hỏng thi càng học để đi thi!
Xuân hăm bốn tuổi thi ấm sinh
Tên đỗ thứ ba đăng nhật trình
Hậu bổ thi luôn, hỏng vấn đáp
Chữ Pháp thất bại trường công danh
Xuân qua thu lại, lại đi thi
Nam Định bay luôn đệ nhất kỳ
Càng học để thi, thi cứ hỏng
Thi tàn, học cũng tàn theo thi!
Ngày xuân thấm thoát nghĩ như thoi
Cái học năm xưa đã cũ rồi
Học cũ đi, mà xuân lại mới
Thơ xuân nhớ lại viết mà chơi

1936

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here