Dịch khí năm nay đã đến rồi
Láng giềng nghe đã một đôi nơi
Có tiền sớm liệu mà cân thuốc
Vô phúc sau này khỏi quét vôi
Kinh tế khó khăn xoay hết đất
Văn chương rẻ ế bán xa giời
Tri âm ai đó mau hồ giấy
Kẻo đến dư đồ lại tả tơi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here