Đầu ai sao tóc rối lung tung?
Chắc hẳn vì chưng nỗi tưởng chồng
Cậu ấy đi đâu lâu thế nhỉ?
Phòng riêng hay lại vẫn còn không?
Chẳng về sếp nép trong buồng cửi?
Mà đứng bơ vơ ngọn gió đông
Muốn hỏi truyện chơi, không có truyện
Kìa đàn con sếu nó sang sông

Sách Tản Đà vận văn in bài thơ với một số khác biệt như sau:

Đầu ai sao tóc rối lung tung?
Chắc hẳn vì chưng nỗi tưởng chồng
Cậu ấy đi đâu lâu thế nhỉ?
Phòng riêng hay vẫn hãy còn không?
Chẳng về xếp nép trong buồng cửi,
Mà đứng bơ phờ ngọn gió đông?
Muốn hỏi chuyện chơi, không có chuyện!
Kìa đàn con sáo nó sang sông

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here