Bờ ao trên bụi có con quốc
Ở dưới lại có con chãu chuộc
Hai con cùng ở, cùng hay kêu
Một con kêu thảm, con kêu nhuốc
Chuộc kêu đắc ý gặp tuần mưa
Quốc kêu đau lòng thương xuân qua
Cùng một bờ ao, một bụi rậm
Phong cảnh không khác, tình khác xa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here