Một mối tơ tình buộc chết ai?
Bán văn buôn chữ kiếp nào thôi?
Ruột tầm rút mãi chưa thành kén
Có nhẽ lôi thôi suốt cả đời

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here