Gửi Hữu Loan

Sách cũ ố vàng
trang rách
Thơ người
biệt vắng
Mà vẫn
từng trang
Núi biển đất Nga Sơn
Giọng xứ Thanh quê hương
Những o gái
Ðường hành quân đất Nghệ
Những đại dương
Sông Mã sông Lam
Ai mắt đọng da trời

Ðôi vai rộng
Ðã thồ bao đá núi
Mồ hôi uổng tháng ngày
Con chim phượng hoàng
Con chim đại bàng
Nuốt lửa kiếm rau
Ngày trọn bữa…

Ðêm trăng qua dòng Mã
Sóng xô về biển đông
Quê bạn triền bến cát
Bờ sa mộc chập chùng
Thuỷ triều con nước mặn
Sông lội vừa ngang lưng

Nhớ lúc sao vàng…
Như em gặp buổi đầu
Như tình đầu
Khởi nghĩa, lông mày dựng giữa huyện
Mác trỏ, cờ lên
Thắm đỏ
tình quê…

Ta nhớ người
Bến Thắm
Qua về hoàng hôn
Ðây chiều Ô Lỗi
Ô Lỗi vách cao
Dê nhảy từng đàn nhìn biển động
Buồm trưa về Bạch Câu
Cha già phơi áo rách
Mẹ trông ngõ tháng ngày
Thương con thành hổ báo
Thương một người con trai

1965

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here