1. Mây Đầu Ô
  2. Một Mùa Thu Tới
  3. Những Người Tóc Đã Trắng
  4. Nhớ Một Bóng Núi
  5. Pha Đin
  6. Tây Tiến

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here