Mưa về ngủ đậu hiên ai
Giữa khuya khoắt rụng một vài hạt chuông
Hạt tròn níu hỏi hạt vuông
Bao giờ tát cạn được nguồn chim bao

Trăng về gom mộng ngàn sao
khuy quên cài để ngọt ngào bay xa
Để tình chợt tím màu hoa
Để duyên hoá đá lăn qua nghìn trùng

Người về tim lạnh bão giông
Cái lạnh xẻ nửa
Cái nồng chia đôi
Trái tim thôi hết mồ côi
Lứa đôi ghép lại một lời xưa sau
Rằng mai lỡ có qua cầu
Nhớ đừng để mộng ban đầu
tan rơi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here