Mượn đêm một tiếng đàn trầm
Mượn sông vài cánh sóng ngầm vu vơ

Đưa em đi bẻ bông mơ
Gió lay bông rụng trắng bờ chiêm bao

Mượn về chút nắng hanh hao
Mượn thu đôi hạt mưa rào lạnh căm
Đưa em trẩy hội trăng rằm
Mưa xô trắng rụng mù tăm nẻo về

Mượn chim hót hộ câu thề
Mượn sương lợp hộ bốn bề quạnh hiu
Ru em điệu lý chiều chiều
Chiều phai còn mỗi liêu xiêu cánh cò

Mượn buồn con nhện giăng tơ
Mượn vui búp nụ đợi chờ khai hoa
Đưa em qua mấy ngã ba
Qua dăm ngã bảy và qua… nhà người

Sáo sang sông dạo tháng mười
Bữa nay cuối chạp mượn trời chút mây
Mượn giao thừa thoáng rượu cay
Đưa em hái lộc sum vầy trong… mơ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here