Thiếu anh. Ờ thiếu người ta
Thời gian bỗng thoáng như là biển khơi
Nhưng rồi sấp ngửa ta bơi
Bến không sóng vọng rã rời bờ xa
Thiếu anh. Chợt nhẹ như là…
Như tay đủ ngón thành ra tay thừa
Quần áo hóa rộng chẳng vừa
Cái ngọt đáng ghét cái chua lạnh lùng
Chợt hay cái thiếu khôn cùng
Con đường đã rẽ muôn trùng nhánh xa
Thôi thì gừng cứ cay và
Muối mặn vẫn mặn … hơn là thiếu nhau

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here