Ta không muốn nắn cung đàn
Ðêm xưa dạo dưới trăng vàng đợi Em
Bền gì mấy thoáng hương duyên
Ðẹp gì mấy sợi mây huyền gợi mơ
Thơ dâng ngùn ngụt sắc cờ
Máu tươi hoen ố những giờ ái ân
Quen chân là khách dương trần
Trái tim đau xót bao lần vì yêu
Bình minh về, ánh cao siêu
Lên thay lửa Sống tiêu điều ngày xưa
Ta cười thấy cháy duyên mơ
Hân hoan khi xé những tờ… rất thơm
Ý thiêng choán hết linh hồn
Còn đâu gió nhớ cung buồn mà ca
Lần đầu trước bóng Em xa
Không nghe run trái tim và… rất vui

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here