Tháng tư, nước lũ, mưa ngàn
Nước xuôi đem hết lá vàng gửi xuôi
Ðường về: sông ngập, cầu trôi
Lối sang quê bạn xa xôi quá chừng!
Bao giờ nước rút khỏi rừng
Cho đò ghé bến, cho sông nối cầu
Cho hai ta được gần nhau
Cho trăng đứng bóng, đôi đầu chung mơ!
Dưới đây anh đếm từng giờ
Nhắm đôi mắt, mộng: lúc đò cặp sông…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here