Phút linh cầu mãi không về
Phân vân giấy trắng, chưa nề mực đen

Khói trầm bén giấc mơ tiên
Bâng khuâng… trăng giãi qua miền quạnh hiu

Tô Châu lớp lớp phù kiều
Trăng đêm Dương Tử, mây chiều Giang Nam

Rạc rời vó ngựa quá quan
Cờ treo ý cũ, mây giàn mộng xưa

Biển chiều vang tiếng nhân ngư
Non xanh tha thiết, trời thu rượi sầu

Nhớ thương bạc nửa mái đầu
Lưng nương quán khách, nghe màu tà huân

Buồn Tư Mã, nhớ Chiêu Quân
Nét hoa thấp thoáng, ý thần đê mê

Phút linh cầu mãi không về
Phân vân giấy trắng, chưa nề mực đen…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here