Nắng vàng em mới lại
Ôi! ngóng trông sao buồn
Tôi đi và đứng mãi
Mắt tìm xa xôi luôn…

Tôi mơ chân trên đường
Áo màu trong lá thắm
Đường và cây mát lắm
Riêng lòng tôi đau thương

Tôi không hề yêu đương
Sao sầu tôi vương vương
Sao tình tôi bát ngát
Sao hồn tôi thê lương?

Nhẽ nào trên Hà Nội
Ngày vàng chia sáng, tối
Không thấy nắng bay reo
Em quên giờ đến nỗi?

Đây, em tôi đây rồi!
Màu áo mơ da trời
Mùa xuân bừng môi tươi
Nắng dồn theo gót bước

Đôi mắt long lanh cười
– Ôi! đời hôm nay vui
Chim gió đừng mách nhé!
Ta xé thơ đi rồi…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here