“Vật mình tức tối mộng không xong”

Nhắm mắt ôm vùi chiếc gối bông,
Bâng khuâng tìm giấc phấn hương nồng;
Phấn hương chưa ủ tình yêu lạnh,
Em chết! Trời ơi! Anh tủi lòng…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here